3 BOYUTLU LAZER TARAMA

Motif Harita Mühendislik Bürosu olarak, 3 Boyutlu Lazer Tarama Ölçme Servisimiz kapsamında 14 yıllık mesleki tecrübemizle  uzmanlık alanımız olan; kültürel mirasımızın korunmasına yönelik uygulamalar genel faaliyetlerimizi oluşturmakla birlikte, FARO FOCUS 3B Lazer Tarama Cihazı ile değişik sektörlerde de başarılı çalışmalar yaparak hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Sertifikalı mobil ekipmanlarımızla, her türlü arazi ve yapı kütlesini, tersine mühendislik ve endüstriyel uygulamalar için makine ve sanayi ürünlerinin imalat sonrası 3 boyutlu tematik renklendirilmiş analiz ve raporlamalarını, konusunda yetkin mesleki formasyona sahip Ölçme Mühendisleriyle imza altına alıp belgeleyerek, farklı sektörlere teknik ekspertizlik hizmetini de güvenle verebilmekteyiz.

Sizin için bu alanla ilgili önemli olduğunu düşündüğümüz bazı teknik konuları ve kavramları , Editörümüz Harita.Yük.Müh. Alper Yiğitoğlu’nun özetleriyle  aşağıda sunarken, galeri bölümünde de yapmış olduğumuz çalışmalarımızı inceleyebilirsiniz.

3 Boyutlu Lazer Tarayıcı, ölçüm için konumlandığı pozisyondan gönderdiği lazer ışınlarıyla  cisimleri, çok sık aralıklarda koordinatlı nokta kümeleri halinde bilgisayar ortamına ( sayısal ortama) aktaran çok gelişmiş bir teknolojisiye sahip “Koordinat Ölçüm Makinesidir”. (CMM=coordinate measuring machine)

3B lazer tarama ayrıntılı ve doğru veri toplama yöntemidir.Bir kaç dakika içinde tüm ortam, lazer ışınlarıyla adeta süpürülerek ölçülür ve  milyonlarca nokta bulutu olarak oluşturulur.3 Boyutlu Lazer Tarayıcılar ile yapılan ölçümde veriler, uzaktan ve dokunmayarak , obje yüzeyine bir zarar vermeden elde edilir. Özelikle yanına yaklaşılması tehlikeli yada erişilemeyen yerlerde bulunan objelerin birkaç dakikada, x,y, z değerleri ile ifade edilen  milyarlarca noktadan oluşan veri yapısı aynı zamanda renklerle de ifade edilerek yüksek hassasiyete ve zengin bir bilgiye sahiptirler.

Lazer Taramada nokta sıklığı yada çözünürlüğü , tarayıcı odak noktasından çıkan ardışık iki ışın demeti arasındaki açı değerine göre , mesafe arttıkça sıklığı azalan bir yapıdadır.

Başka bir deyişle çözünürlük radyal birimdedir. Örnek olarak 0.001 derecede açısal  bir tarama çözünürlüğünde elde edilen nokta bulutu kümesinde , tarama noktasından 1 m uzakta bir düzlemde yan yana iki nokta arasındaki mesafe  0.05 mm iken, 10 m mesafede bu değer  2 mm, 30 m ötede 6 mm gibi artarak değişmektedir. Yani  tek bir pozisyondan yapılan ölçümde oluşan nokta bulutunda yoğunluk  mesafe arttıkça seyrelmektedir.

Klasik ölçme yöntemleriyle  yani elle yada totalstation gibi ölçme aletleri ile yapılan ölçümlerde insan faktörü hep ön planda olduğundan, elde edilen ölçümlere ait verilerin güvenilirliği, ölçümü yapan kişinin tecrübesine, algısına, mesleki bilgisine, eğitimine, sağlığına, fiziksel gücüne, psikolojik durumuna ve benzeri bir çok faktöre bağlıdır. Bu verilerin sağlamasını yapmak yada kontrol etmek çoğu zaman çok güçtür. Her durumda şüpheye mahal vardır.

Ancak 3 boyutlu lazer tarama ile farklı konumlarda ve farklı zamanlarda yapılan ölçümler birlikte değerlendirmeye sokularak çok hızlı ve yüksek hassasiyette otomatik olarak  bir araya getirilebilmektedir. Klasik yöntemlerdeki hata faktörleri bu teknikte ortadan kalkar ve güvenilirlik çok yüksektir.

3 Boyutlu Lazer Tarama sistemlerinde elde edilen bu hızlı ölçme kabiliyeti  ve yüksek ölçüm  hassasiyeti ile zengin veri kümesi , yine teknik bilgi ve tecrübe ile uygun araçlar kullanılarak oluşturulmaktadır.

 • Bu verilerin toplandığı Lazer tarama çalışmalarında, üretim yapılırken de çalışmak mümkündür. Böylelikle zaman ve iş kaybının da önüne geçilmektedir.
 • Bütün ortam nokta bulutlarından oluşan zengin bir veri yapısı ile sanal olarak oluşturulduğundan, klasik yöntemlerde olduğu gibi eksikler için yeniden sahada ölçüm yapmaya gerek yoktur.
 • Ölçüm zamanı klasik yöntemlere göre milyonlarca kez daha kısa ve üretilen data detayı bir o kadar da fazladır.
 • Farklı sektörler ve farklı meslek gurupları için aynı donanımlar kullanılabilir.
 • Gece yada ışığın az olduğu durumlarda bile ölçümler yapılabilir.
 • Lazer ışını uzaktan, fiziki temas olmadan yani dokunmadan veriyi üretir!
 • İnsansız kara, deniz ve hava araçları ile entegre edilebilir yada bağımsız olarak  uzaktan erişimle kolaylıkla kullanılabilir.
 • Oldukça hızlı data alınabilmesi yüzünden tehlikeli veya hassas durumlar için en ideal metottur.
 • Nokta bulutları renkli yada gri tonlamalı  olarak ifade edilebilir.
 • Klasik ölçme yöntemlerinde  kurulum, hedef yöneltme yada tatbik hatası, kolimasyon hatası gibi aletsel yada kullanıcı hata faktörleri yoktur.
 • DAHA KISA SÜREDE, DAHA ZENGİN ve DAHA HASSAS VERİ ÜRETEREK , ÖLÇÜM ZAMANI ve PROJE SÜRESİ KISALDIĞINDAN ÇOK DAHA  EKONOMİKTİR.

Tıpkı her ehliyeti olan kişinin, dünyanın en hızlı aracına sahip olsa bile Formula Yarış Pistinde yarışmasına imkan olmaması gibi, sadece bir 3 boyutlu Lazer tarama cihazına sahip olan kişinin, doğru işler yapabilmesi de mümkün değildir.

 Bunun için gerek şart temel ölçme bilgisi eğitimi almış olması ve bu alt yapı üzerine gerekli yazılım ve donanım bilgisiyle mühendislik çözümleri getirebilmektir. Bu çözümler zamanla farklı işler ve projelerle gelişerek mesleki tecrübe ve birikimi oluşturarak anlamlı hale gelecektir.

 Sonuç olarak 3 boyutlu Lazer tarama yönteminin klasik yöntemlerden üstünlükleri, bilgi ve tecrübeye dayalı olarak etkin ve efektif kullanım ile  anlam kazanmaktadır.

Diğer önemli bir hususta Lazer tarama Yöntemi ile Dijital Fotogrametri yöntemlerinin birlikte kullanılması ile  yeni çözümler oluşturulmasıdır.

Fotogrametrik yöntemle sayısal planlar ya da rölöveler; min. sayıda kontrol noktasının  totalstationla ölçülmesinden ve metrik kamera çekimlerinden sonra, mono yada stereo değerlendirme işlemleri ile resimler üzerinden koordinatlı noktalar üreterek, çok kapsamlı ve uzun sürelerde oluşturulur.

3 b Lazer Taramada ise  milyonlarca koordinatlı nokta, tarama anında çok hızlı bir şekilde üretilir. Fotogrametri ’de bu doğrulukta,  bu sıklıkta ve bu hızda nokta üretmek mümkün değildir.

3 b  Lazer Tarayıcılar , birçok aşamadan oluşan fotogrametrik yöntemin tüm etaplarını, tarama işlemini sonlandırmasıyla oluşturmaktadır. Tarama işlemi birden çok noktadan yapılmışsa, birleştirme (proses) işlemleri sonrası oluşturulan sayısal modelden istenilen her yön ve açıdan, yüksek doğrulukta kesit almak, plan ve rölöve üretmek mümkündür.

Fotogrametrik yöntemle resim koordinatları hesaplanmış ve geometrik bozulmaları giderilmiş distorsiyonsuz metrik resimler  , 3 boyutlu Lazer tarama ile elde edilen ayrıntılı ve hassas nokta bulutları  ile   birlikte işleme sokularak, yükseak geometrik doğrulukta  ortofotolar ve  3 b doku kaplama teknikleriyle  görsel  gerçeklikte   oldukça başarılı 3 boyutlu sayısal modeller oluşturulmaktadır.Özellikle sinema sektörü, animasyonlar, olay yeri inceleme gibi platformlarda çok başarılı çalışmalar bu sayede yapılabilmektedir.

Ayrıca  3 b lazer tarama sistemleri insansız hava araçlarına entegre edilerek yada bu platformlardan üretilen sayısal fotogrametrik veriler ile birlikte kullanılarak, çok geniş alanların yine çok kısa sürelerde, yüksek doğrulukta  ve zengin içerilikte  veri yapısı ile 3 boyutlu modellenmesi mümkün olabilmektedir.

Motif Harita Mühendislik Bürosu olarak , mesleki tecrübelerimizin ışığında FARO’nun ; Focud 3d Lazer Tarama Cihazları ile diğer metroloji ölçüm cihazlarını ve  Çözümlerini tercih etmemizdeki etkenleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 ·         Ekonomik ve erişilebilir işletme maliyetleri sunması.

·         Yüksek kalitede , yüksek hızda tarama kabiliyeti,

·         Hafif ve pratik oluşu, kolay taşınabilirliği,

·         seri ve hızlı kullanım olanağı sağlaması

·         Kaliteli ve sağlam malzeme yapısı,  geniş aksesuar desteği.

·         uzaktan erişim ile çalışması

·         baş aşağı ve tek yönde çalışabilme kabiliyeti,

·         Entegre sensörleri ile hassas ölçüm kabiliyeti

·         Gelişmiş ve kolay kullanım imkanı sağlayan yazılım alt yapısı

·         Ücretsiz yazılımları ile sonuç ürünlerin herkes tarafından kullanılabiliyor olması,

·         Dahili kamera ile renkli nokta bulutu oluşturması yanında hjarici yapılan fotoğraf çekimlerinin de renklendirmede kullanılabilmesi

·         Bilindik cad programları ile diğer nokta bulutu programlarınca, kendi veri yapısının direkt ve dolayısıyla kayıpsız olarak çalışabilmesi

·         Dünyada en çok kullanılan tarayıcı olması

·         dünyanın bir çok ülkesinde ve de Türkiye’de Firma olarak bizzat bulunmaları

·         Ana firma bünyesinde istihtam edilen Türk mühendis ve çalışanları sayesinde, teknik destek ve satın alma konularında rahat iletişim kurulabilmesi.

·         Uzun yıllardır var olan birikimi ve geniş bir yelpazede farklı sektörlere çözüm sunan kurumsal yapısı.

·         Geniş Distribütör ve 3.Parti firma birliktelikleri ile çok seçenekli çözümler sunulması.

 • TARİHİ ESER PROJELERİ VE MİMARİ ÇALIŞMALAR İÇİN ÖLÇME UYGULAMALARI

 • İNŞAAT SEKTÖRÜ İÇİN ÖLÇME UYGULAMALARI

 • HARİTA, KADASTRO VE İMAR  UYGULAMALARI

 • GEMİ İNŞAAT VE MODERNİZASYONU  İÇİN ÖLÇME UYGULAMALARI

 • ENDÜSTRİYEL TESİSLERi, PETROKİMYATESİSLERİ İ VE FABRİKALAR İÇİN ÖLÇME UYGULAMALARI

 • TAŞIT ARAÇALRI ve OTOMOTİV SANAYİ İÇİN ÖLÇME UYGULAMALARI

 • RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İÇİN ÖLÇME UYGULAMALARI

 • HİDROELEKTRİK BARAJLARI İÇİN ÖLÇME UYGULAMALARI

 • MÜZECİLİK İÇİN ÖLÇME UYGULAMALARI

 • TÜNEL , MADENCİLİK VE DİĞER YER ALTI ÇALIŞMALARI İÇİN ÖLÇME UYGULAMALARI

 • ADLİ TIP VE OLAY YERİ İNCELEMELERİ İÇİN ÖLÇME UYGULAMALARI

 • ASKERİ VE UZAY  SANAYİ SİSTEMLERİ İÇİN ÖLÇME UYGULAMALARI

 • YAPILARDA DEFORMASYONLARIN 3D LAZER TEKNOLOJİSİ İLE TESPİTİ… HASAR ANALİZLERİ….

 • PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİ İÇİN ÖLÇME UYGULAMALARI

 • ORMAN AMANAJMAN PLANI YAPIM HİZMETLERİ İÇİN ÖLÇME UYGULAMALARI

 • ÖZEL YAPI VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI İÇİN ÖLÇÜM HİZMETLERİ

 • AĞIR MAKİNA SANAYİ İMALAT VE APLİKASYON İÇİN ÖLÇME UYGULAMALARI

 • TERSİNE MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA PROFESYONEL ÖLÇÜ KONTROL HİZMETLERİ VE RAPORLAMALARI

 • ALTYAPI PROJELERİ İÇİN HARİTALAMA VE ÖLÇÜM HİZMETLERİ

 • ANİMASYON VE SİNEMA SEKTÖRÜ İÇİN NOKTA BULUTU GÖRSELLEŞTİRME

 • EMLAK VE GAYRİMENKUL PAZARLAMA ARAÇ VE PLATFORMLARI İÇİN ÖLÇME VE WEB UYGULAMALARI

 • TELEKOMİNİKASYON SEKTÖRÜ İÇİN İÇİN ÖLÇME UYGULAMALARI

 • PROFOSYONEL TEKNİK FOTOĞRAFÇILIK

Fotogrametri, Fotogrametrik model, metrik Kamera, Kalibrasyon,Pixel,Resim çözünürlüğü, Distorsiyon, resim ölçeği, değerlendirme ölçeği, değerlendirme doğruluğu, Rektifikasyon,Tek resim değerlendirmesi, Bundel Adjusment(ışın demetleri ile dengeleme),Stereo değerlendirme, Foto plan, Foto Mozaik, Ortofoto, 3 boyut, koordinat, Jeodezik ağ, Poligon, Nirengi, Lokal Koordinat sistemi, Memleket koordinat sistemi, Halihazır Harita, Sayısal Arazi Modeli, 3 Boyutlu Model, Kafes Model, Mimari rölöve, Rölöve detayı, Lazer, Yersel Lazer Tarayıcı,El tarayıcıları, İnternal Kamera, External Kamera, tarama pozisyonu, ölçme doğruluğu, standart sapma, data, nokta bulutu, intensitiv, RGB, 3Dmonoploting, 3 boyutlu Rölöve,  2 boyutlu Rölöve, CAD, Mesh, ALS, Totalstation, GPS, Tarama sıklığı, tarama hızı, Lazer sınıfı, tarama açıklığı, tarama menzili, Lazer Gücü, Lazer dalga boyu(wavelenght), dairesel ışın çapı(circular beam diameter at exit),min. Açısal ışın aralığı(beam divergence), refraksiyon, noise, kontrol noktası, yatay açı, yatay mesafe, düşey açı, eğik mesafe, doku giydirme……

FARO CMM ÜRÜNLERİ İLE  ÇEŞİTLİ METROLOJİ UYGULAMALARI

faro