ENERJİ SEKTÖRÜ

HİDROELEKTRİK BARAJLARI ve GELENEKSEL Enerji Üretim Merkezlerinin Bakım, onaarım ve modernizasyonu İÇİN ÖLÇME UYGULAMALARI

Giderek artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ürtim hatları oluşturmakla beraber mevcut sistemlerin bakım ve onarımları yapılarak, modern teknolji ile gelen yenilklerle modernize edilerek etkinlik ve üretim verimliliğini artırmak sıkça uygulanmaya başlamıştır.Göl havzaları, baraj duvarlaarı, su ileti hatları, tirübünler vb bir çok alanda ölçüm ve anliz çalışmaları yaparak verimliliği düşüren faktörleri hızlı ve ekonomik olarak tespit edebilmekteyiz.

Motif Harita Mühendislik Bürosu olarak bu tesisler için havadan ve yerden lazer tarama yöntemlerimizle erişelemeyn hiçbir nokta bırakmadan kesin çözümler üretmekteyiz.

Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemiz içinde enerji giderek önemini artıran stratejik bir unsur olarak ön plana çıkmıştır.

Hidroelektrik türbinleri, su enerjisini elektriğe dönüştürmek üzere kesintisiz olarak çalışır ve elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesinde önemli bir rol oynarlar. Uzun süreli kullanımı bileşenlerin aşınmasına veya zamanla kaymasına yol açarak hidroelektrik santralinin genel veriminin düşmesine neden olur.

Santralin optimum performans koşullarını sağlaması ve devre dışı kalma süresinin en aza indirilmesi amacıyla kulelerin, türbinlerin ve rotor pervanelerinin 3D kontrolleri, hizalanması ve dokümantasyonu için FARO Laser Tracker cihazı gibi taşınabilir metroloji ekipmanlarından yararlanılabilir.

RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İÇİN ÖLÇME UYGULAMALARI

Günümüzde yinlenebilir enerji kaynaklarının başında rüzgar ve güneş enerjisi gelmektedir.

Faro Foc 3 D tarayıcısı ile bu sektörde bir çok ihtiyaca analitik çözümler üretebilmekteyiz.

Özellikle Rüzgar değirmenlerinde parça boyutlarının büyük olduğunun aksine ana gövdeyi oluşturan kanat parçalarının üretiminde tolere edilebilir imalat hata miktarları çok küçüktür.

Bu sebeple bu gibi dev makia parçalarının lazer tarama ile ölçülüp, cad datası ile çakıştırmak usulü ile kontrollerini yapmak ve analiz raporlamasını yapmak mümkündür.

Böylelikle zeminde montaj sırasında karşılaşılacak kötü süprizlerin önüne geçilerek iş gücü, zaman ve para kaybının önüne de geçilebilmiş olunacaktır.

Bunlar dışında mevcut tesislerin zaman içinde kullanımı sonrasında fiziksel koşulların etkisiyle uğradığı hasarları, müdahale gerekliliği gibi strateşik kararları verebilmeyi, hasar miktarlarını yine yerden ve havadan insansız hava araçları yardımıyla tespitini yapabilmekteyiz.