Vizyonumuz

blog-image-1

Motif Harita Mühendislik Bürosu Olarak Geleceğe Dair Perspektifimiz ;

Türkiyede 3 Bouytlu Lazer tarama sistemleriyle modern ölçme teknojisinin, farklı sektörlerde efektif bir şekilde kullanılarak üretimde ekonomiye katkı sağlamasını yaygınlaştırmak ​, kalite, doğruluk, hız ve düşük maliyet kriterlerinde mühenislik çözümleri sunmak için, hedef ve stratejilerimizi aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

  • Kurumsal firmalara teknik danışmanlık ve sistem kurulum çözümleri ile eğitim, danışmanlık ve proje hizmetleri sunmak suretiyle tecrübelerimizi aktarmak,
  • farklı mesleki disiplinlere ortak bir paydada etkin ve çarpıcı çözümler üretmek,
  • Meslek odaları ve Sivil Toplum örgütleriyle teknik odaklı faaliyet ve çalışmalar yapmak
  • Mevzuatlardaki eksikliklere çözüm önerileri getirerek bu sistemlerin yasal çerçevede standartlaşmasını düzenleyecek kuralları, çalışma şekillerini ve kaidelerini belirlemeye katkıda bulunmak
  • Üniversitelerle daha etkin çalışarak işbirliği yapmak, faaliyet alanlarımıza dönük konularda bilimsel makale ve sunumları desteklemek
  • Daha Etkin bir web tasarımı ile bilimsel bir başvuru noktası oluşturmak
  • Uluslar arası fuar ve toplantıları izlemek, katılmak, sponsor olmak ve bu alanda tanıtım çalışmalarını yürütmek
  • “Kentsel Tasarım ve Kentsel Dönüşüm Projeleri” ile “Kültürel Mirasın Korunması ve Belgeleme Yöntemleri” başlıkları altında Kamu Kurumlarıyla etkin işbirliği ve faaliyet alanları oluşturarak konjonktürdeki projelere entegre olmak,
  • Ölçme sistemleri ile ilgili firmalar ve bunların distribütörleriyle iş birliği yaparak, yurt içi ve yurt dışı pazarda , satış ve servis hizmetlerini verebilmek ve kendi sektöründe bir mihenk taşı olabilmek,