BIM- Yapı Bilgi Modellemesi

BIM ve Faro

Hızlı bir şekilde endüstri standardı haline gelmeye başlayan yapı bilgi modellemesi (BIM) çözümleri,  ekiplerin birbiriyle iletişim kurma, işbirliği yapma ve sorun çözme yöntemlerini şekillendiriyor. Böylelikle yüksek kaliteli projeler eskisinden daha hızlı ve daha düşük maliyetli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

FARO Laser Scanner cihazıyla gerçekleştirilen 3D lazer tarama, yapının tasarımını inşaatın her aşamasında destekliyor. Bu 3D modelleme aracıyla, istediğiniz anda yapının mevcut 3D durumuyla CAD modelini karşılaştırabilirsiniz; böylece maliyetli ve zaman alıcı iş tekrarlarını ortadan kaldıran bir kalite kontrol süreci işletilmiş olur.

 

 BIM (Building Information Modeling – Yapı Bilgi Modellemesi)

bim 2

Bilgi teknolojilerinde son 20 yıl içinde film ve müzik, uçak ve TV, makine tasarım ve üretiminde devrimsel yenilikler gerçekleşti. Makine parçaları ve montajların fiziksel ve operasyonel özelliklerinden üretim şartlarına kadar akla gelebilecek tüm özelliklerde, mühendisliğe ve analize imkân veren tasarım yazılımları özellikle imalat aşamasında çok faydalı oldu. İmalatta sayısal prototiplerin kullanılması, ürünlerin yapılış amaçları açısından daha etkili olmasını, daha ucuza mal edilmesini ve daha şık görünmesini sağladı.

Günümüzün değişen teknolojisiyle birlikte mimarlar ve mühendisler de benzer araçları yapı tasarımında kullanmaya başladılar. Yapı tasarımına olan bu yaklaşım geleneksel CAD yazılımının kullanımından çok farklıdır. Yeni yaklaşımla birlikte yapı endüstrisi ona yeni bir isim verdi: BIM (Building Information Modeling – Yapı Bilgi Modellemesi)

Sayısal yapı modeli kavramı yeni olmasa da BIM, iş süreçlerinde daha fazla verimlilik sağlamak için sayısal yapı bilgisinin kullanılmasında yeni bir ilgi yarattı. Yapı Bilgi Modellemesi; tutarlı ve hesaplanabilir inşaat projesi bilgilerine dayalı otomatik doküman koordinasyonu ve daha açık proje iletişimi sağladı. Tasarım kararları, performans, maliyet tahminleri ve inşaat planlaması daha verimli hale geldi. Tasarım sürecinde meydana gelebilecek hata riskini azaltma yöntemlerinin yanında analiz ve dokümantasyon gibi sayısal tabanlı üretim süreci kolaylaştı ve hızland

VirtualBuilding

 Neden BIM?

1. BIM, şirketlerin aynı kaynaklarla çok daha fazla iş bitirmesini sağlayarak verimliliği artırır.

2. Amaca uygun tasarlanmış BIM çözümleri, mimar ve mühendislerin düşünce biçimine uygun çalışır.

3. BIM, iş akışlarını geliştirir ve daha verimli olmasını sağlar.

4. BIM’den herkes (mal sahibi, yüklenici ve tasarımcı) yararlanır.

5. BIM, tüm proje ekibinde iletişimi ve koordinasyonu kolaylaştırarak tasarım hatası riskini azaltır.

BIM’in yapı tasarımına olan yaklaşımı; koordine edilmiş, tutarlı ve hesaplanabilir bilginin, yapı projesi için oluşturulması ve kullanılmasını temel alır. Yapı bilgisinin güvenilir olması BIM’in ve sayısal tasarım sürecinin çok gerekli bir özelliğidir. Parametrik yapı modelleme sistemi kullanan BIM çözümleri daha koordine, güvenilir ve daha kaliteli yapı bilgisi sağlar. Kullanılan nesne CAD yazılımlarına kıyasla daha tutarlıdır.

 

Parametrik Modelleme Nedir?

BIM

Orijinal CAD motorları grafik nesneler yaratmak için açık, koordinat tabanlı geometri kullanıyordu. Bu “akılsız nesneler” üzerinde değişiklik yapmak zordu ve hataya da son derece açıktı. Dokümanları oluşturmak için koordinatların modellerden alınması ve bağımsız 2 boyutlu çizimler yaratılması gerekiyordu. Grafik motorları geliştikçe, grafik nesneler bir tasarım elemanını (duvar, boşluk vb.) temsil etmek için birleştirildi. Yazılıma bağlı olarak, modeller “daha akıllı” olmaya başladı ve üzerinde değişiklik yapılması daha kolaylaştı. Ancak elde edilen sonuç hala koordinat tabanlı geometrik modeldi. Doğası gereği bu tür nesnelerin üzerinde değişiklik yapmak zordu ve 2 boyutlu çizimlerle model arasında eş zamanlılık özelliğini kolayca kaybedebilen zayıf bir ilişki vardı.

Daha sonra bir grafik nesnenin davranışını belirlemek için parametre (ölçü veya özellikler) kullanan ve modelin bileşenleri arasındaki ilişkileri tanımlayan parametrik modelleme motorları kullanılmaya başlandı. Örnek olarak “Bu dikdörtgenin kısa kenarı 1 metre” veya “Bu dikdörtgenin merkezi her iki kenara da eşit uzaklıkta” gibi parametreler gösterilebilir. Bunun anlamı; tasarım kararlarının veya ilişkilerin, modelleme sürecinde yazılım tarafından yakalanabilmesidir. Bu sayede model üzerinde değişiklik yapmak çok daha kolay hale geldi. Herhangi bir elemanda değişiklik yaptığınız zaman, arka planda parametrik motor bu değişiklikten etkilenen diğer elemanları ve onlarda nasıl bir değişiklik yapılması gerektiğini tespit etmektedir.

BIM’in sağladığı önemli avantajlar şunlardır:

Diğer yazılımlardan 3B elemanları kolayca alınabilme imkânı sağlar.

Tek bir model içinde, mekân yerleşimlerinden malzeme seçimlerine kadar değişen alternatif tasarımlar yaratma ve yönetme imkânı getirir.

Yapı bilgi modellemesinde yer alan verilerin zengin ve güvenilir olmasını sağlar. Bu özellik şematik mahal planlama ve keşif hazırlama, miktar ve maliyet hesaplama gibi detaylı tasarım faaliyetlerine kolay ulaşımını sağlar.

Binalar insanlar tarafından talep edilir, tasarlanır ve inşa edilir, bu nedenle hata kaçınılmazdır. Hatalar ve yanlış anlamalar pahalı ve geriye dönüşü oldukça zor süreçler olabilir. Günümüz teknolojisi içerisinde kararların daha fazla bilgi edinilerek daha erken alınması ve müşteriler ve yükleniciler ile koordinasyonun sağlanması için Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile birlikte Revit platformundan da yararlanılmaya başlandı. Parametrik yapı modellemesi kullanan BIM çözümleri sayesinde, iş süreçlerini besleyen güvenilir sayısal yapı bilgileri sağlanır.

Sonuçta BIM, devrim yaratan yeni bir çalışma ve tasarım yöntemidir. Autodesk’in amaca uygun BIM çözümlerine ilgi ve heyecan gün geçtikçe artmaktadır.

Autodek’in Amaca Uygun BIM Çözümleri “Revit Platformu”

Amaca uygun geliştirilmiş olan BIM çözümleri, kullanıldıkları tasarım disiplinleri için özellikle yaratıldı. Örneğin Revit platformu özellikle yapı projeleri dikkate alınarak geliştirilmiş bir araçtır ve yapı tasarımcılarının beklediği şekilde çalışır. Dolayısıyla, tasarımcılar Autodesk Revit Architecture gibi bir yazılım çözümünü, daha genel amaçlı olan CAD veya modelleme yazılımlarından daha kolay anlayıp kullanabilir.

Autodesk Revit Structure, Revit platformunun özünü teşkil eden parametrik değişim motoru ile değişiklikleri otomatik olarak koordine eder ve tutarlılığın sürekli olmasını sağlar. Yapı tasarımı ve analiz araçları sayesinde inşaat mühendisleri için amaca uygun BIM çözümleri sunar. Oluşturulan yapı modelleri, birçok yapısal analiz programına gönderilebilir. Autodesk Revit MEP yazılımı ise; makine, elektrik ve tesisat mühendisleri için bütünleşik tasarım, analiz ve dokümantasyon araçları ile iş süreçlerinin daha hızlı ve güvenilir sonuçlar vermesini sağlar.

BIM & CAD İş Akışlarınız için İhtiyacınız Olan Tüm Yazılımlar Bir Arada

Autodesk, amaca uygun BIM çözümleri içerisinde yapı tasarımı sektörü için Revit platformu ile birlikte ayrı ayrı işleri yapmaya yönelik geliştirdiği yazılımları “Building Design Suite” adı ile tek bir ürün halinde sunar. Autodesk, Building Design Suite Standard çözümü ile yapı sektörü içerisindeki tüm disiplinlerin tek bir çözüm çerçevesinde çalışmalarına olanak sağlar. Building Design Suite Premium sürümü ise mimarlara, mühendislere ve tasarımcılara etkin dokümantasyon ve etkileyici görselleştirmeleri kolaylıkla yapabilecekleri ek yazılımlar sunar. Autodesk Building Design Suites Ultimate çözümünde, Premium çözümüne ek olarak disiplinler arası koordinasyonu sağlayan Autodesk Navisworks Manage, tasarım maliyet tahmini iş akışıyla ilgili Autodesk Quantity Takeoff ve inşaat imalat ve imalatçıları ile ilgili işbirliğini sağlayan Autodesk Inventor bulunur.

* Tuğba BAŞER    “Medyasoft Bilgi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.Satış Destek Yöneticisi”