OLAY YERİ İNCELEME VE KRİMİNAL

Olay yeri İncelem ve Polisiye Vakalarında 3 B Lazer Tarama İle Görselleştirme ve Vaka Senaryoları için Animasyon Hazırlama

Bir vakayı belgeleyen tam ve kesin bilgiler davanın gelişimi için gerekli olduğundan, ayrıntılar önemlidir. Konvansiyonel 3B lazer tarama ölçüm yöntemleri, adli davalarda ve sigortacılık sektöründe mekansal dokümantasyon ve analiz için kapsamlı ve çok yönlü veri sağlayan en etkili yöntemdir.3 B Lazer tarayıcılar, bir vaka alanında mevcut mekansal koşulları yakalayıp , ayrıntılı bir analiz için yüksek hız ve doğrulukta, güvenilir ve detaylı veri sağlayan araçlardır. Adli bir vakada tarama verilerini kullanarak hazırlanan animasyonlar son derece doğru olması dışında, daha hızlı ve daha ekonomik bedellerle üretilebilmektedir. Dünyada modern ülkelerde adli kolluklar ve hukuk büroları kaza ve suç sahneleri belgelemek üzere , gerçekci ve doğru görsellikler için bu teknolojiyi kullanmaktadırlar.

Sanal bir alan içinde gerçek dünyayı yeniden oluşturmak, sezgisel görselleştirme sağlar.Böylece, herhangi bir bakış açısından yapılcak değerlendirmelerle tanık ifadeleri ispat edilebilir, şuçlar aydınlatılabilir.

Bir olay yeri, vaka sonrasında ve mevcut şartlarda tarandığı anda, adeta tarama verileri esaslı dijital bir “zaman kapsülü” oluşturulur.Böylece ilk etapta çözülemeyen bir vaka daha sonraki günler hatta yıllarda yeni bulunacak bir delille tekrar tekrar değerlendirilebilir.

PRATİK UYGULAMALARI

 • Olay yeri analizi için ayrıntıları ve kanıtları korumak
 • Arıza tespiti ve araç / yapısal hasar analizlerini değerlendirmek
 • Kör noktalar, görme sorunları gibi çevresel faktörleri değerlendirmek
 • Herhangibir perspektiften sahne görüntülemek
 • Panoramik Fotoğraflar Üzerinden kanıt ölçmek, delil oluşturmak.
 • Dava hazırlığı sırasında “eğer” senaryoları ile savunma yada suçalama tezlerine matematiksel ve 3 boyutlu senaryo modelleri üretmek
 • Kurşun izi, sapma açısı hesabı, kan izleri analizi, ayak izi, teker izi vb. delil ve durumları tespit etmek
 • Analiz ve sunumlar için doğru bilgisayar animasyonları oluşturmak
 • YASAL FAYDALARI
 • Tarama verilerileri ve oluşturulan deliller analiz için çeşitli uzmanlara sevk edilebilir
 • Vaka için , öncesi ve sonrası mekansal analizleri bağımsız olarak gerçekleştirilir
 • Daha sonradan bulunan herhangi bir delil, tarama verileri ile tekrar değerlendirilerek yeni analizler ve tezler oluşturulabilir.
 • Diğer yöntemlerle toplanmış delil teşkil eden bulguların doğruluğunu değerlendirmek , zamana ve mekana göre vaka bütünselliğini oluşturmak için kullanılabilir.
 • Ham tarama verileri uzman görüşü desteği olmadan mahkemeye sunulabilir3 B modelleme ile görselleştirme yaparak adli vakalara senaryo oluşturmak, delilleri ve tanık ifadelerini değerlendirmek uzun yıllardır dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de kullanılmaktadır.Örneğin adli bir olayın, yaygın olarak kullanılan 3 boyutlu modelleme yazılımları ile üretilen grafik modellerinde objeler geometrik şekillerle ve tematik renklerle ifade edilerek adeta çizgi film formatında bir sonuç ortaya çıkar.Bu eski teknikte ifade edilen her obje ve mekan kroki mahiyetinde olup, gerçek durumları ve çevreyi asla ifade edemez Nihayetinde oluşturulan 3 boyutlu model sadece bir tasarım ürünüdür.Bu şekliyle bile tüm çevrenin ve olayın ifade edilmesi için modelleme yapmak çok daha uzun ve sıkıntılıdır. Deliller ve ortam verileri bu modeler içine gerçek boyut ve konumunda asla aktarılamaz..Bu tip bir çalışma ancak vakanın insanların gözünde canlanması için bir etki bırakmak üzere kullanılır.Bu da çoğu zaman gerçek durumun daha farklı ve yanlış değerlendirmesine sebep olabilmektedir.3B KONUMSAL ANALİZ ve görselleştirmeKarmaşık süreçlerin , sözlü anlatımların, toplanan delillerin belirli bir düzene sokulabilmesi için 3 Boyutlu modelleme en önemli yöntemdir. 3 B lazer Tarama ile oluşturulan bir bilgisayar animasyonu olayları yeniden oluşturur ve anlaşılmaı zor olan kavramları herkesin algılayacağı görsel bir boyuta taşır.KAMERA UYUSTURMAGÖRÜŞ VE GÖRÜŞ SORUNLARI DEĞERLENDİRİLMESİHASAR ANALİZİ VE GÖRÜNTÜLEME Topoğrafya ve Çevresel durumun toplanması
 • 3 Boyutlu Lazer tarama ile modellenmiş bir olay yeri, topoğrafik durumlarla ilgili detaylı analiz imkanlarını da sağlar. Örneğin bir kaza mahalinde yolun eğim bilgisi, yüzey bilgisi, fren izlerinin uznluğu ve yönü gibi veriler, kaza analizi için fiziksel sorunların değerlendirilmesinde kolaylıkla kullanılabilir.Ayrıca mevcut haritalar ve uydu fotoğrafları ile Gps ölçümleri bu verilerle otamatik olarak çakıştırılarak daha makro ölçeklerde değerlendirmelerde yapılabilir.
 • Kaza yapmış araçların mevcut hasarları , 3 boyutlu lazer tarama ile çok hızlı ve doğru bir şekilde toplanıp modellenebilir.Bu sayede aynı aracın hasarsız haldeki dijital modeli ile çakıştırma yapıp, hasar boyutu , nasıl oluştuğu, v.b. faktörler matematiksel bir modelle hesaplanarak tematik ve renkli gösterimli olarak rapaorlabilir.
 • Tarama verileri kolayca herhangi bir mekansal konuyu araştırmak için kullanılabilir. Sürücülerin ve tanıkların bakış açılarına çevresel engellerin etkisi bu sayede daha doğru değerlendirilebilir. Görselleştirilmiş sanal model içinde oluşturulan senaryolarda görüş açılarına etki eden faktörler ekleme yada çıkartma yapılarak, vakaya nasıl etki ettikleri daha doğru hesaplanabilir.
 • Olay yerinde toplanmış olan deliler, fotoğraflar, 3 boyutlu lazer tarama ile toplanmış verilerle modellenen gerçek dünya ile çakıştıralabilinir.Bu sayede savunma yada idda makamınca oluşturulacak tezler için ciddi avantaj oluşturur.
 • Sanal bir alan içinde gerçek dünyayı görselleştirme, sorulara cevap ararken, mekansal ve sezgisel algıyı güçlendirir. 3 boyutlu hassas dijital ortamın oluşturulması, herhangi bir bakış açısından görüş alanı veya uzaklığı gibi durumların analitik değerlendirme ve ölçülmesi için bir fırsattır. 3 Boyutlu görselleştirme, karşı tarafın ileri sürdüğü senaryoların güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesini, herhangi bir potansiyel durumu keşfetme yeteneğini ile de vaka stratejisinin yeniden modifiye edilebilmesini mümkün kılar.
 • Oysa son teknoloji olan 3 Boyutlu lazer ve optik tarama sistemleri ile mikron mertebesinden yüzlerce metre büyüklüğe kadar, foto gerçeklikte ve gerçek konum ve büyüklüklerinde obje ve mekanları ölçerek 3 boyutlu modellemek ve bunlarla animasyon videolar hazırlayabilmek mümkündür.Böylelikle gerçek dünya olduğu gibi kayıt altına alınarak her türlü senaryo ve sorgulama için rahatlıkla kullanılabilir, görsel ve matemetiksel soırgulamalar, analizler bilimsel olarak yapılabilir.Bu sayede bir çok adli vaka uzmaların kullanacağı bu tekniklerle hızlı bir şekilde aydınlatılabilir.
 • Ancak günümüzde 3b Lazer Tarama sistemleri ile gerçek dünyanın renkli ve yüksek foto gerçeklikte dijital ortama aktarıması çok daha farklı ve üstün tekniklerin kullanılmasına imkan sağlamıştır.

faro

 • 3B tasarım modelleme ile 3B Lazer Tarama Modellemesi arasındaki Fark…..3 B modelleme ile görselleştirme yaparak adli vakalara senaryo oluşturmak, delilleri ve tanık ifadelerini değerlendirmek uzun yıllardır dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de kullanılmaktadır.Ancak günümüzde 3b Lazer Tarama sistemleri ile gerçek dünyanın renkli ve yüksek foto gerçeklikte dijital ortama aktarıması çok daha farklı ve üstün tekniklerin kullanılmasına imkan sağlamıştır.Örneğin adli bir olayın, yaygın olarak kullanılan 3 boyutlu modelleme yazılımları ile üretilen grafik modellerinde objeler geometrik şekillerle ve tematik renklerle ifade edilerek adeta çizgi film formatında bir sonuç ortaya çıkar.Bu eski teknikte ifade edilen her obje ve mekan kroki mahiyetinde olup, gerçek durumları ve çevreyi asla ifade edemez Nihayetinde oluşturulan 3 boyutlu model sadece bir tasarım ürünüdür.Bu şekliyle bile tüm çevrenin ve olayın ifade edilmesi için modelleme yapmak çok daha uzun ve sıkıntılıdır. Deliller ve ortam verileri bu modeler içine gerçek boyut ve konumunda asla aktarılamaz..Bu tip bir çalışma ancak vakanın insanların gözünde canlanması için bir etki bırakmak üzere kullanılır.Bu da çoğu zaman gerçek durumun daha farklı ve yanlış değerlendirmesine sebep olabilmektedir.

  Oysa son teknoloji olan 3 Boyutlu lazer ve optik tarama sistemleri ile mikron mertebesinden yüzlerce metre büyüklüğe kadar, foto gerçeklikte ve gerçek konum ve büyüklüklerinde obje ve mekanları ölçerek 3 boyutlu modellemek ve bunlarla animasyon videolar hazırlayabilmek mümkündür.Böylelikle gerçek dünya olduğu gibi kayıt altına alınarak her türlü senaryo ve sorgulama için rahatlıkla kullanılabilir, görsel ve matemetiksel soırgulamalar, analizler bilimsel olarak yapılabilir.Bu sayede bir çok adli vaka uzmaların kullanacağı bu tekniklerle hızlı bir şekilde aydınlatılabilir.

  • 3B KONUMSAL ANALİZ ve görselleştirme

  Sanal bir alan içinde gerçek dünyayı görselleştirme, sorulara cevap ararken, mekansal ve sezgisel algıyı güçlendirir. 3 boyutlu hassas dijital ortamın oluşturulması, herhangi bir bakış açısından görüş alanı veya uzaklığı gibi durumların analitik değerlendirme ve ölçülmesi için bir fırsattır. 3 Boyutlu görselleştirme, karşı tarafın ileri sürdüğü senaryoların güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesini, herhangi bir potansiyel durumu keşfetme yeteneğini ile de vaka stratejisinin yeniden modifiye edilebilmesini mümkün kılar.

  Karmaşık süreçlerin , sözlü anlatımların, toplanan delillerin belirli bir düzene sokulabilmesi için 3 Boyutlu modelleme en önemli yöntemdir. 3 B lazer Tarama ile oluşturulan bir bilgisayar animasyonu olayları yeniden oluşturur ve anlaşılmaı zor olan kavramları herkesin algılayacağı görsel bir boyuta taşır.

  • KAMERA UYUSTURMA

  Olay yerinde toplanmış olan deliler, fotoğraflar, 3 boyutlu lazer tarama ile toplanmış verilerle modellenen gerçek dünya ile çakıştıralabilinir.Bu sayede savunma yada idda makamınca oluşturulacak tezler için ciddi avantaj oluşturur.

  • GÖRÜŞ VE GÖRÜŞ SORUNLARI DEĞERLENDİRİLMESİ

  Tarama verileri kolayca herhangi bir mekansal konuyu araştırmak için kullanılabilir. Sürücülerin ve tanıkların bakış açılarına çevresel engellerin etkisi bu sayede daha doğru değerlendirilebilir. Görselleştirilmiş sanal model içinde oluşturulan senaryolarda görüş açılarına etki eden faktörler ekleme yada çıkartma yapılarak, vakaya nasıl etki ettikleri daha doğru hesaplanabilir.

 • HASAR ANALİZİ VE GÖRÜNTÜLEMEKaza yapmış araçların mevcut hasarları , 3 boyutlu lazer tarama ile çok hızlı ve doğru bir şekilde toplanıp modellenebilir.Bu sayede aynı aracın hasarsız haldeki dijital modeli ile çakıştırma yapıp, hasar boyutu , nasıl oluştuğu, v.b. faktörler matematiksel bir modelle hesaplanarak tematik ve renkli gösterimli olarak rapaorlabilir.
  • Topoğrafya ve Çevresel durumun toplanması

  3 Boyutlu Lazer tarama ile modellenmiş bir olay yeri, topoğrafik durumlarla ilgili detaylı analiz imkanlarını da sağlar. Örneğin bir kaza mahalinde yolun eğim bilgisi, yüzey bilgisi, fren izlerinin uznluğu ve yönü gibi veriler, kaza analizi için fiziksel sorunların değerlendirilmesinde kolaylıkla kullanılabilir.Ayrıca mevcut haritalar ve uydu fotoğrafları ile Gps ölçümleri bu verilerle otamatik olarak çakıştırılarak daha makro ölçeklerde değerlendirmelerde yapılabilir.