Tarihçe

3 boyutlu lazer tarama sistemleri Türkiyede 2000 li yılların başında tanınmaya ve de kısmen kullanılmaya başlanmıştır. Bu yıllarda yersel fotogrametri ve totalstation ölçümleri ile mimari rölöve çalışmaları için altlıklar üretiliyordu. Çok uzun zaman ve mesleki tecrübe isteyen bu çalışmalara alternatif çözümler olarak Lazer tarama sitemleri, bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin başlangıcını oluşturmuştur.

Ancak ilk dönemlerde , her sistemin kendince olumlu ve olumsuz yönlerinin olması sebebiyle, gerek ölçüm yapan kullanıcıların gerekse sonuç ürünleri kullanacak meslek guruplarının, bu sistemlere olan ilgileri yetersiz ve zayıf kalmıştır.

Motif Harita Mühendislik Bürosu Kurucusu Harita Yük.Müh. Alper Yiğitoğlu, 3 Boyutlu Lazer Tarama sistemleri ile ilk olarak fiilen 2002 yılında Antalya- Türkiye’de CIPA organizasyonu kapsamında takip etmeye başlamıştır. 2000-2004 yıları arasında Milli Saraylar Daire Başkanlığında Yersel Fotogrametri ile Rölöve ve belgeleme çalışmaları yapan bir birimin kurulmasına katkıda bulunarak ekip sorumlusu olarak çalışmalarda bulunmuştur. Aynı dönemlerde YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde “Yersel Fotogrametride Sayısal Sistemler ve Dolmabahçe Sarayında Örnek Uygulamalar” adlı tezi ile Yükssek lisansını tamamlamıştır. 2005-2006 yılları arasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tarihi Yarım Ada’nın 3 boyutlu yersel tarama ölçüm çalışmalarında anahtar personel olarak görev almıştır. Sonrasında çeşitli kuruluşlarda devam eden çalışmaları ardından , 2011 yılında Motif Harita Mühendislik Bürosu’nu kurmuştur

ZAMAN TÜNELİ