İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE HİZMETLER

İnsansız Hava Araçaları İle Harita ve Ortofoto Üretimi

iha1iha3 

 

MOTIF HARİTA MÜHENDİSLİK BÜROSU  insansız Hava Araçaları (İHA) ile harita ve ortofoto üretimi hizmeti vermektedir. Yapılacak çalışmanın amacına göre farklı sistemler ve metodlar kullanılarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre çözümler üretilmektedir.

Bunlar Düşey Kalkış yapan Pervaneli sistemler(Multirotor platformu İnsansız Hava Aracı) ve Yatay Kalkış yapan model uçak platformları olarak iki sisteme ayrılır.Her iki sistemin birbiriyle ortak noktaları olduğu kadar şehir içi dar alanlar yada şehir dışı geniş alanlar olmasına göre, çalışma prensipleri ve uçuş kabiliyetleri açısından farklılıkları nedeniyle tercihler yapılmaktadır.

Hatta özel durumlar için İHA sistemleri mevcut Lazer Tarama sistemimiz entegre edilerek çalışabilmekte, havadan İHA ile 3 boyutlu lazer tarama ölçümleri yapılabilmektedir.

iha6İHA sistemleri ile hizmet verilirken genel işleyiş aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

 1. Proje Tasarımı Ve Uçuş Planlarının Hazırlanması: Proje amaç ve beklentilerine göre öncelikle minumum gereksinimler belirlenir. Çalışma ölçeği, buna bağlı olarak uçuş yükseklikleri ve süreleri, resim ve model sayıları gibi unsurlar , uydu görüntüleri ve mevcut harita altlıklar üzerinden bilgisayar ortamında hesaplanarak uçuş planlaması yapılır.

 2. Uçuş: Elle yada fırlatma platformları kullanılarak uçuşa geçirilir.Otomatik pilot yardımıyla İHA uçuşuna başlar.

 3. Fotoğraf Çekimi: Uçuş sırasında İHA , GPS navigasyon kullanarak öncesinde planlanan uçuş güzergahını otamatik olarak takip eder. Üzerindeki kamera yine otomatik olarak görüntüleri alır ve kaydeder.

 4. İniş: İHA otomatik pilot yardımıyla yada manuel olarak başlangıç noktasına geri döner ve uçuş sonlandırılır.

 5. Ofis Çalışmaları ve Final:Arazi çalışmaları ve iha ile hava fotoğraf alımı sonrası toplanan veriler ofisde değerlendirmeye tutulur. Fotogrametrik (havai) nirengi ölçüm ve dengeleme işlemleri ardından sayısal arazi yükseklik modeli oluşturularak edit leme ve bütünleme işlemleri yapılır. Ardından da gerçek ortofoto haritalar oluşturulur.

Haritacılıkta İnsansız Hava Aracı Kullanım Alanları

iha2

   • SAYISAL ARAZİ MODELİ ÜRETİMİ VE 3 BOYUTLU ŞEHİR MODELLEMELERİ

   • ORTOFOTO HARİTA ÜRETİMLERİ

   • HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMLERİ

   • KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARININ ÖLÇÜMÜ

   • İNŞAAT ALANLARININ TAKİBİ

   • BARAJ HAVZALARININ ÖLÇÜMÜ VE HARİTALAMASI

   • TARİHİ YAPILARIN TESPİTİ

   • ARKEOLOJİK ÇALIŞMA ALANLARININ ÖLÇÜMÜ

   • ORMAN AMENAJMAN PLANI ALTLIKLARI

   • ORMAN YANGIN ALANLARININ ÖLÇÜMÜ

   • BÜYÜK SANAYİ BÖLGE VE TESİSLERİNİN ÖLÇÜMÜ

   • MADEN SAHALARININ ÖLÇÜMÜ

   • TAŞOCAKLARININ ÖLÇÜMÜ – HACİM HESAPLAMALARIiha5

   • BATAKLIK ALANLARIN ÖLÇÜMÜ

   • ÇÖP ATIK ALANLARININ ÖLÇÜMÜ

   • HES PROJELERİ İÇİN SAYISAL ARAZİ MODELİ VE HARİTA ÜRETİMİ

   • MERA ALANLARININ ÖLÇÜMÜ

   • DOĞAL AFET BÖLGELERİNİN ACİL DURUM HARİTALARI