PETROKİMYA / ENDÜSTRİYEL 3B

petrokimya_1Petrokimya tesisleri, Otomotiv Fabrikaları, Doğal gaz depolama ve  nakil hatları, Elektrik Üretim Santralleri, Termik ve Hidroelektrik Santralleri, Fabrikalar gibi birbirinden çok farklı sektördeki  Endüstriyel Tesisler için ortak sorun  varolan ayrıntılı çevrenin hızlı  ve doğru koşullar altında ölçülerek belgelenmesi ve planlama altlıkları olarak verimli ve zengin bir içerikle kullanılmasıdır. Bu tür tesisler gerek zaman içerisinde yeni tesis yada araçların bünyelerine eklenmesiyle değiştiğinden, gerekse işlevleri sırasında etki altında kaldıkları çevre ve ortam koşullarıundan kaynaklanan bozulma, yer değiştirme, aşınma, yangınvb doğal afaretlerden etkilenme gibi sebeplerle devamlı bir değişim ve büyüme içindedir.

Bunların için üretilen çözümler, planlamalar, imalat ve onarımlar ancak doğru ve hızlı 3 boyutlu görsel ölçüm teknolojileriyle sağlanabilmektedir.

Karmaşık ortam koşullarının doğru bir şekilde modellenmesi, yeni eklenecek tesislerin yada tadilat unsurlarınınn kesin ve kayıpsız petrokimya_2bir şekilde üretimesini, böylelikle zaman ve ekonomik kayıpların önüne geçilmesini sağlarken, daha efektif ve kombine işletme seçeneklerini uygulamada etkin planlama unsurlarını oluşturur.

Özellikle insanlar için tehlikeli ortamlar yada erişilmesi zor yerlerin dökümantosyonlarının oluşturulması ve 3 boyutlu Akıllı  modellemesi yine ancak bu lazer tarama teknik ve araçları ile mümkündür.

Bu ölçümler sonrası elde edilen nokta bulutlarında oluşturulacak 3 boyutlu katı modellemelerle  PFD (Process Flow Diagrams – Ana komponent ve armatürlerin yer aldığı işakış şemaları) ve P&ID (Piping and Instrumentation Diagrams ) grafikleri oluşturulmaktadır.Böylelikle akıllı modelleme yani tam otomaston entegrasyonu oluşturulabilecektir.Bu katı modeller ve grafikler ile tesis armütürleri üzerindeki sensörler yardımıyla online ve off line iletişim, kontrol ve yöneltme sistemelri kurulabilmekte ve de işletilebilmektedir. Yeni yapılacak borulama imalatları için en optimum planlamalar yapılabilmekte, imalat sonrası yerinde montajda kötü süprizlerin öüne geçilmektedir.

Günümüzde bu tür tesisler için yapılacak mühendislik çalışmaları teknik bir zorunluluk olmakla birlikte uluslar arası modern ülkelerde yasalarla zorunlu kılınıp, yönetmeliklerle de tariflenmiştir.

petrokimya_4

Likit gaz tankerlerinin  iç hacim hessaplamaları ve kalibrasyonu da da yine bu 3 bouytlu lazer tarama ölçümleri ile hassas ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.

petrokimya_5                 petrokimya_6              petrokimya_7