3 Boyutlu Lazer Tarama Dünyası…

Yazar: Alper Yiğitoğlu , Harita Yük.Müh. , 5 Şubat 2015

IMG

 

Günümüz ölçme teknikleri, son yıllardaki teknolojik gelişmelerle birlikte  hızlı bir şekilde ilerlemekte ve çok geniş bir yelpazede çözümler sunmaktadır.Artık standart bir hale gelen lazerli totalstationlarla ve fotogrametrik ölçme donanımlarıyla yapılan ölçmelerin yerini 3 Boyutlu Lazer Tarayıcı cihazları ve değerlendirme yazılımları almaya başlamıştır.

Özellikle Kültürel Mirasın Korunması, Kentsel Tasarım ve Kentsel Dönüşüm projelerinin en önemli ve ilk adımını oluşturan sokak Rölöve veya Süliet çalışmalarında bu sistemler, sağladığı sürat ve zengin içerikli veri yapısı ile önemle tercih edilmekte ve kullanılmaktadır.

Dünyada bu alanda çalışan çok sayıda firma ve bunların ürettiği sistemler bulunmaktadır. Özellikle ülkemiz de dahil olmak üzere bu bütünleşik sistemlerle bir çok Avrupa ülkesinde yapılmış binlerce uygulama bulunmaktadır.

Bu sistemler; yapılacak çalışmaların amacına, ölçeğine ve proje için ön görülen sürelere göre farklılıklar göstermekte ve bu ölçütlere göre tercihler yapılarak çalışmalar planlanmaktadır.

Bir başka deyişle bir maden ocağı yada bir arazi kütlesi ile bir sokak yada bir anıt eserle ilgili çalışmalarda farklı markalar ve bunlarında farklı modelleri tercih edilmektedir.

e19

Bütün bu sistemlerle çok hızlı bir şekilde binalar 3 Boyutlu nokta bulutları olarak ölçülüp fotogrametrik

sistemlerle de sokak ortophotoları üretilebilmekte, bina detayları çizilebilmekte ve hâlihazır haritalar oluşturulabilmektedir.

Ayrıca hava fotogrametrisinde de yeni açılımlar lazer teknolojinin getirileriyle zenginleşmiş, hava tarayıcıları (Airbone Laser Scanner) ile Dijital Hava Kamerası görüntüleri bir arada yada ayrı şekillerde kullanılarak büyük ölçekli projelerde yerini almıştır.

e10

Bu yeni teknolojinin mimari odaklı projeler dışında farklı sektörlere de hitap eden sayısız örnekleri bulunmaktadır.Özellikle kentsel yada ülkesel ölçeklerde ki GIS uygulamalarında bu sistemlerle üretilen altlıklar aynı zamanda ham veri yapılarının da (nokta bulutları vb.) kullanılmasıyla son derece önemli kolaylıklar ve zenginlikler getirmekte ve bu içerikle de uygulamalarda tercih edilmektedir.

Bütün bu genel bakış içinde günümüz tekniğinin pazardaki etkinliğinin kavranarak ülkemiz ve hatta komşu ülkeler kapsamında yeni çözümler üretmek, bunları mal ve hizmet kapsamında sunmak  gerekliliğine inanmaktayım.

Alper Yiğitoğlu , Harita Yük.Müh. , 5 Şubat 2015